Background Image

Telefoon 020 - 6183772 

U kunt de apotheek een bericht kan sturen via de Service Apotheek app
De apotheek beantwoordt deze berichten van patiënten op werkdagen binnen 24 uur.

>Herhaal medicatie aanvragen voor 10:00 uur bij huisarts of apotheek kan na 2 werkdagen opgehaald worden na 11:00 uur! Bestellingen na 10:00 uur kunnen de 3e werkdag na 11:00 uur worden opgehaald.  

Veel gestelde vragen

Waarom moet ik dit betalen, ik betaal toch mijn verzekering?

 • Een aantal middelen, waaronder zogenaamde 'zelfzorgmiddelen', worden niet vergoed. Ook niet als de dokter er een recept voor schrijft. Sterker nog: voor sommige middelen die u zelf moet betalen heeft u toch een recept nodig. Er is vaak geen alternatief dat wel wordt vergoed.
 • Op sommige medicijnen zit een eigen bijdrage. Deze middelen worden maar deels vergoed door de verzekeraars, omdat ze duurder zijn dan vergelijkbare middelen. Verschillende anticonceptiepillen vallen onder deze regeling.
 • Sommige middelen worden alleen vergoed als u ze chronisch gebruikt, vanaf 6 maanden. Indien het geneesmiddel voor chronisch gebruik bedoelt is kan uw arts dit aangeven op het recept. De eerste veertien dagen moet u altijd de kosten zelf betalen. Indien de vermelding chronisch gebruik op het recept staat vermeld wordt het geneesmiddel door uw verzekering betaald, zo niet dan pas na 6 maanden gebruik.
 • Soms moet u het wel bij ons betalen, maar krijgt u het geld (deels) terug van uw verzekering. Informeer bij uw verzekering.
 • Voor sommige middelen is een machtiging of artsenverklaring nodig. Tot dat deze is aangevraagd door uw arts bij de verzekering, en de machtiging is toegekend, moet u de rekeningen zelf betalen.
 • Wij hebben geen verzekeringsgegevens (meer) van u. Deze moet u zelf aan ons doorgeven middels het tonen van een pasje of polisblad. U moet altijd uw verzekeringsgegevens bij u hebben, maar we zullen er niet altijd om vragen ze te tonen.
 • Op onze website kunt u door hier te klikken kijken welke verzekeraar welke medicijnen wel of niet vergoed.
 • Op http://www.cvz.nl/ kunt u een overzicht en uitleg over de regeling vinden. (Het overzicht van niet vergoede middelen is 12 pagina's lang)
 • Ook bij 'postbus 51' kunnen ze uw vragen beantwoorden, http://www.postbus51.nl/  of telefoon: 0800-8051 (gratis). Postbus 51 is het informatieorgaan van de overheid. De overheid bedenkt alle bezuinigingsregels die wij moeten uitvoeren, derhalve zijn zij ook het ideale informatiepunt.
 • U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Er zijn nogal wat verzekeraars in Nederland, en die hebben elk een eigen vergoedingsbeleid. Het is voor ons ondoenlijk om per verzekeraar te weten wat ze wel en niet vergoeden. Dat is de reden dat we u soms moeten laten betalen voor middelen waarvoor uw verzekering wel een vergoeding wil geven. U moet de rekening dan zelf indienen, ook als wij de rekening voor andere middelen rechtstreeks voor u doorsturen.
Vanaf 1 januari 2008 gelden weer een aantal nieuwe regels.

A. (Orale) Anticonceptiva (de 'pil') Vanaf 1 januari wordt de 'pil' weer vergoed voor alle vrouwen . Hieronder vallen óók de: · de hormoonspiraal (Mirena®), de 'gewone' spiraal (Multiload®, Gynefix®) · de morningafterpil (Norlevo®) · de ' prikpil' (Depo-Provera®) · de implantatie pil (Implanon®)

B. IVF-middelen Geneesmiddelen die gebruikt worden bij de IVF-behandeling worden bij een eerste behandeling wel vergoed. Ook de tweede en derde behandeling worden wel vergoed. Soms wordt er wel een machtiging door uw verzekering vereist. Vraag dit na bij uw verzekering, zodat u niet voor vervelende hoge kosten komt te staan.

C. Zelfzorgmiddelen Verschillende zogenaamde 'zelfzorgmiddelen' (geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn), die bij chronisch (langdurig) gebruik wel worden vergoed. Het gaat om geneesmiddelen waarin de volgende werkzame stoffen zitten:

 • Domperidon (Motilium ®)
 • Bisacodyl (bv Dulcolax ®)
 • Lactulosestroop, lactulosepoeders (Legendal ®)
 • Klyx/Norgalax/Microlax klysma's
 • Loperamide (Imodium ®)
 • Calciumtabletten (Calcium Sandoz ®, Cacit®)
 • Natriumchromoglicaat (Opticrom®, Vividrin ®,Lomusol ®) · Metamucil ®/ Norgalax ® / Forlax ® · Cetirizine (Zyrtec ®)
 • Loratidine (Claritine ®) · Zinksulfaat oogdruppels
 • X-praep siroop

op 1 juli 2008 start een groot aantal verzekeraars (VGZ, IZZ, Goudse Care, Unive, Menzis, CZ, Anderzorg, AGIS) met de uitbreiding van het preferentiebeleid. Dit beleid houdt in dat de verzekeraar voor een aantal generieke geneesmiddelen slechts een specifiek merk aanwijst dat nog voor vergoeding in aanmerking komt. Het kan dus zijn dat uw vertrouwde merk door een ander merk wordt vervangen vanaf 1 juli 2008. Op medische indicatie, wanneer de arts bepaald dat deze omzetting uw gezondheid zou kunnen schaden, is het mogelijk om toch een ander middel vergoed te krijgen. Dit moet echter wel specifiek op het recept vermeld staan Heeft u vragen dan kunt u altijd uw zorgverzekeraar of de apotheker om advies vragen. Terug naar boven... Tot slot Zoals uit het voorgaande blijkt zijn het soms erg ingewikkelde uiteenlopende regelingen .

 

Als u moet (bij)betalen kunt u ervan uitgaan dat het klopt: in ons computersysteem worden elke maand de nieuwste gegevens omtrent de vergoedingsregelingen ingevoerd. Mocht u nog vragen hebben horen wij ze graag.